Zakelijk Frans

Praktijkgerichte training aangepast aan uw wensen. 

                                                                                

Welke cursussen kunt u bij ons volgen?

1. Virtuele beginnerscursus Frans (A1 -> A2)

U leert de basisvaardigheden in gespreksvaardigheid en e-mail vaardigheid en uw cursus wordt toegespitst op de branche waarin u werkzaam bent zodat u zich een specifiek jargon en vocabulaire eigen kunt maken. U leert korte simpele persoonlijke gesprekken voeren. De cursus biedt u een volledig Franse omgeving waar u door middel van uitleg, vocabulaire, grammatica, oefeningen, testen en toetsten, opdrachten e.d. doorheen geloodst wordt. 

2. Virtuele cursus Frans, elementair (A2)

U leert een vloeiend gesprek voeren en gedetailleerde e-mails schrijven. De cursus is toegespitst op de branche waarin u werkzaam bent zodat u het specifiek jargon en vocabulaire kunt uitbreiden. U bent in staat meerdere onderwerpen aan te snijden en daarover te praten in een persoonlijk gesprek. U leert de zakelijke etiquette toe te passen binnen de grenzen die uw taalvaardigheid toelaat. De cursus biedt u een volledig Franse omgeving waar u door middel van uitleg, vocabulaire, grammatica, oefeningen, testen en toetsten, opdrachten e.d. doorheen geloodst wordt. 

3. Virtuele cursus Frans overgangsniveau (A2 - B1)

U leert binnen uw vakgebied complexer taalgebruik te begrijpen en te gebruiken, zowel schriftelijk (e-mail) als verbaal. De cursus is toegespitst op de branche waarin u werkzaam bent zodat u het specifiek jargon en vocabulaire kunt uitbreiden. U bent in staat om gesprekken met een grote grammaticale correctheid en met een redelijke woordenschat. De cursus biedt u een volledig Franse omgeving waar u door middel van uitleg, vocabulaire, grammatica, oefeningen, testen en toetsten, opdrachten e.d. doorheen geloodst wordt. 

4. Virtuele cursus Frans gevorderden 1 (B1)

U leert min of meer vloeiend gesprekken voeren zonder dat u merkbaar moet zoeken naar woorden of uitdrukkingen en zonder dat u al te veel uw gesprekspartner om herhaling moet vragen. Zakelijke e-mail correspondentie binnen uw branche kunt u snel en zonder al te veel woorden of grammatica te moeten opzoeken, uitvoeren. De cursus blijft toegespitst op de branche waarin u werkt, maar algemeen Frans neemt een steeds belangrijkere plek in. U leert uitgebreide zakelijk etiquette passend bij uw taalvaardigheid. Bent u leidinggevende van een afdeling, manager, directeur? Dan wordt van u verwacht dat u een zinvol gesprek over algemene dingen kunt voeren. Dit zult u leren in deze cursus.

5. Virtuele cursus Frans gevorderden 2 (B2)

U leert zonder enige moeite een standaard gesprek of een standaard e-mail correspondentie te voeren. Standaard zakelijke correspondentie en gesprekken zullen u vlekkeloos af gaan. U maakt zich gecompliceerde termen en uitdrukkingen binnen uw vakgebied  en binnen het algemeen Frans eigen. Gecompliceerde Franse teksten binnen uw vakgebied en daar buiten leveren u geen onoverkomelijk probleem meer op. 

6. Virtuele cursus Frans ervaringsdeskundige (C1)

Naast een goede beheersing van de Franse taal in het algemeen en binnen uw vakgebied, leert u onvertaalbare uitdrukkingen begrijpen en gaat u de Franse humor begrijpen. Humor is immers per land heel verschillend en humor uitleggen, dat wordt heel vervelend grote grijns. U leert welke dingen u absoluut niet kunt zeggen tegen een Fransman en welke u in bepaalde situaties volgens de cultuur verplicht bent om te zeggen. U wordt zich bewust welke structuren van het Nederlands probleemloos kunnen worden overgenomen in het Frans en welke niet. 

7. Virtuele cursus Frans autonoom (C2)

U beheerst het Frans goed, bijna probleemloos, al dan niet met een licht accent. U begrijpt veel uitdrukkingen en leert er een aantal ook zelf gebruiken. U bent al redelijk op de hoogte van de verschillende registers van de Franse taal en hoe en wanneer deze te gebruiken. In deze cursus zult u uw kennis van al deze aspecten verdiepen en leert u de Franse cultuur nog beter kennen. De grammatica zal geen geheimen meer voor u hebben en dankzij uw woordenschat en vaardigheid zult u zich probleemloos in elke situatie kunnen redden. 

                                                                         

U kunt kiezen uit drie soorten begeleiding:

A. U doet de cursus helemaal zelf, u maakt uw toetsten waar cijfers aan verbonden worden. U kunt deze toetsten weer inzien en de feedback bekijken. Via het forum kunt u vragen stellen aan mede cursisten. 

B. Als A. , maar u neemt er een strippenkaart van 10 contactmomenten via e-mail en/of de interne chatfunctie in de cursus bij.

C. Als A., maar u kiest ervoor om u te laten begeleiden door een docent. U bepaalt hoeveel contacturen u wenst en met welke regelmaat. De contacturen kunnen plaats hebben via het video conference systeem, bij u op kantoor of op een locatie van Taaldolfijn.

Elke cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits tijdens de cursus aan de voorwaarden zijn voldaan. 

Neem gerust contact met ons op:

Mail: info@taaldolfijn.nl

of bel: 06 - 226 14 934 / 0186-652861

Laatste wijziging: maandag, 27 november 2017, 17:41