Scholen

Scholen, wat hebben wij te bieden?

                                               

Volledig virtuele cursussen Frans, al dan niet met ingehuurde begeleiding, die allemaal afgesloten worden met een certificaat. Het certificaat is behaald

- indien alle onderdelen in de virtuele cursus doorlopen zijn (dit wordt virtueel bijgehouden grote ogen).

- indien voor alle toetsten, tests, oefeningen en opdrachten een 6 of hoger is gescoord (ook dit wordt virtueel gecontroleerd goedkeurend). 

                                      

Voor leerlingen van basisscholen hebben wij twee soorten virtuele cursussen Frans:

* Basisschool volledig virtuele kennismakingscursus Frans met vrolijke uitdagingen

* Basisschool volledig virtuele kennismakings- en uitdagingscursus Frans voor kinderen die meer willen

                                                                                                        

Voor leerlingen van  Middelbare scholen bieden wij:

* Volledig virtuele ondersteunende cursus Frans voor verschillende niveaus

* Volledig virtuele verdiepingscursus Frans op het gebied van bijv. literatuur, journalistiek, cultuur, kunst…

* Volledig virtuele cursus Zakelijk Frans, op het gebied van zaken doen in Frankrijk, duurzaamheid, internationale betrekkingen..

                                              

Voor docenten van Middelbare en Hoge scholen bieden wij trainingen TV5monde:

TV5monde biedt docenten en leerlingen twee aparte sites aan voor het onderwijs in de Franse taal. Deze sites zijn volledig in het Frans voor docenten Frans door docenten Frans en bieden een breed scala aan authentieke audiovisuele leermiddelen met bijbehorende oefeningen per niveau. Nederlanders schrikken meestal van authentiek audiovisueel materiaal, of van een authentieke Français voor hun neus die er in razend tempo allerlei Franse zinnen uitgooit. Een veelgehoorde opmerking is: Ik heb 5 jaar Frans gehad op de HAVO, en als ik in Frankrijk kom versta ik nog niks....

TV5monde heeft het belang onderkend van direct aan de slag gaan met authentiek audiovisueel materiaal, teneinde de student zo snel mogelijk in staat te stellen het Frans te begrijpen. Het idee is om de student bloot te stellen aan authentiek audio(visueel) materiaal en daarbij de student oefeningen te laten maken op zijn eigen niveau, al vanaf niveau A1.1! 

Om docenten goed thuis te laten geraken in de (gratis!) middelen die TV5monde biedt, zijn er formateurs TV5monde die in samenwerking met TV5monde cursussen over de mogelijkheden geven aan docenten Frans. Sinds oktober 2017 mag ik - na het volgen van een opleiding en het behalen van een certificaat - mezelf formatrice TV5monde noemen en figureert mijn naam op de wereldkaart op de site van TV5monde

Bent u geïnteresseerd om deze cursus van één dag een keer bij u op school of op uw instituut te laten plaats vinden, neemt u dan contact met ons op:

info@taaldolfijn.nl of via elvira.vandersluis@outlook.com of bel met 06-226 14 934 of 0186-652861  

Laatste wijziging: maandag, 27 november 2017, 14:41